IEEE ICCC
 

Steering Committee


Khaled B. Letaief (Chair, HongKong University of Science and Technology)
Ke Gong (Vice Chair, Nankai University)
Zhen Yang (Vice Chair, Nanjing University of Posts and Telecommunications)
Kwang-Cheng Chen (National Taiwan University)
Zhisheng Niu (Tsinghua University)
Xuemin S. Shen (University of Waterloo)
Jun Shu (Huawei Technologies)
Steve Weinstein (CTTC Services Co.)

Executive Committee

General Chairs

Khaled B. Letaief (HK Univ. of Sci. & Tech)
Ke Gong (Nankai Univ.)
Zhen Yang (Nanjing Univ. of Posts & Telecommunications)

Technical Program Chairs

Zhisheng Niu (Tsinghua Univ.)
Andreas F. Molisch (Univ. of Southern California)
Junshan Zhang (Arizona State Univ.)

Publication Chairs

Chenyang Yang (Beihang Univ.)
Wei Chen (Tsinghua Univ.)

Publicity Chairs

Xiaofeng Tao (Beijing Univ. of Posts & Telecommunications, taoxf@bupt.edu.cn)
Chengxiang Wang (Heriot-Watt Univ., cheng-xiang.wang@hw.ac.uk)
Jingxian Wu (University of Arkansas, wuj@uark.edu)

Sheng Zhou (Tsinghua Univ., sheng.zhou@tsinghua.edu.cn)


Registration Chairs

Jiandong Li (Xidian Univ., jdli@xidian.edu.cn)
Lingyang Song (Peking Univ., lingyang.song@gmail.com)

Local Arrangement Chairs

Yanxia Li (China Institute of Comm., xueshubu@china-cic.org)
Ping Xu (Tsinghua Univ., xuping811@tsinghua.edu.cn)

Dou Li (Peking Univ., lidou@pku.edu.cn)

Financial Chairs

Bruce Worthman (IEEE Communication Society)
Fuli Liu (China Institute of Communications)


Graphic Design/Branding

Max Loskutnikov (IEEE Communication Society)

Technical Program Committee

Technical Program Chairs

Zhisheng Niu (Tsinghua Univ.)
Andreas F. Molisch (Univ. of Southern California)
Junshan Zhang (Arizona State Univ.)

Invited Track Chairs

Ness B. Shroff (The Ohio State Univ.)
Andrea Goldsmith (Stanford Univ.)

Industry Forum Chairs

Steve Weinstein (CTTC Services Co.)
T. Russell Hsing (Telecordia Tech.)
Qi Bi (China Telecom.)
Jun Shu (Huawei Technologies)

Tutorial Chairs

Hsiao-Hwa Chen (Natl. Cheng-Kun Univ.)
Chunming Qiao (SUNY Buffalo)

Panel Chairs

Michael Y. Fang (Univ. of Florida)
Qian Zhang (HK Univ. of Sci. & Tech.)

Workshop Chairs

John Thompson (Univ. of Edinburgh)
Yang Yang (Shanghai Research Center for Wireless Commun.)

Technical Symposium Chairs

AIC: Advanced Internet and Cloud
Xiaoming Fu
(Univ. of Goettingen)
Bin Liu (Tsinghua Univ.)

CQR: Communications QoS and Reliability
Nei Kato
(Tohoku Univ.)
Jiming Chen (Zhejiang Univ.)

CTS: Communication Theory and Security
Shuguang (Robert) Cui
(Texas A&M Univ.)
Jianwei Huang (Chinese U. of HK)

ONS: Optical Networks and Systems
Wende Zhong
(Nanyang Technological Univ.)
Mounir Hamdi (Hong Kong Univ. of Sci. & Tech)
Gangxiang Shen (SooChow Univ.)

SPC: Signal Processing for Communications
Tomohiko Taniguchi
(Fujitsu Labs Ltd.)
Dapeng Wu (Univ. of Florida)
Tao Jiang (Huazhong Univ. of Sci. & Tech.)

WCS: Wireless Communication Systems
Wenyi Zhang
(Univ. of Sci. & Tech. of China)
Ross Murch (HK Univ. of Sci. & Tech.)
Ozgur Oyman (Intel Labs,)

WNA: Wireless Networking and Applications
Li-Chun Wang
(National Chiao-Tung Univ.)
Bhaskar Krishnamachari (Univ. of Southern California)
Ekram Hossain (Univ. of Manitoba)


 


COMMITTEE AT-A-GLANCE >>

STEERING COMMITTEE >>

EXECUTIVE COMMITTEE >>

TECHNICAL PROGRAM
COMMITTEE >>

home       about       committee       call for papers       registration     program       hotel&travel      nondiscrimination policy             © 2012 IEEE Communications Society